Ciekawostki

Poznaj region!

Dowiedz się więcej o Rynarzewie i Zamościu oraz o pobliskich terenach! Odkryj pochodzenie nazw, zanurz się w historii i poznaj wiele intrygujących faktów!

Rynarzewo

Obecnie duża wieś w gminie Szubin. W latach 1299-1934 miasteczko założone przez rycerza Henryka, późniejszego kasztelana nakielskiego, wiernego króla Władysława Łokietka. Miasto powstało według założeń prawa średzkiego. Przez lata mieszkańcy trudnili się tutaj rolnictwem, rzemiosłem oraz sukiennictwem. Od 1420 roku miasteczko posiadało swój herb, którym jest Szreniawa, herb rodu Szereniawitów, którzy władali Rynarzewem w XV w. Do naszych czasów o miejskim charakterze Rynarzewa świadczy obszerny czworoboczny Rynek z przylegającymi do niego uliczkami. Obecna historyczna zabudowa miejscowości pochodzi z XIX i pocz. XX w. Kościół parafialny wybudowano w roku 1913, a pomocniczy poewangelicki w latach 1899-1901. Najstarszą organizacją społeczną jest Straż Pożarna założona w roku 1837.

Rynarzewo

Dąb Katyński asp. PP Franciszka Poczekaja.

Posadzony w kwietniu 2010 roku z inicjatywy gminnego Komitetu Zbrodni Katyńskiej w ramach projekty „Katyń…ocalić od zapomnienia”. Poświęcony jest pamięci urodzonego w 1906 roku w Rynarzewie Franciszka Poczekaja, aspiranta Policji Państwowej, zamordowanego strzałem w tył głowy wiosną 1940 roku przez oprawców NKWD w Twerze. Dąb na Rynku w Rynarzewie posadziła córka Franciszka Poczekaja Wanda Breske z Jastrzębia Zdroju przy asyście komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy nadinspektora Krzysztofa Gajewskiego.

Dąb Katyński asp. PP Franciszka Poczekaja.

Przystań wodna ZHP.

Początki harcerstwa w Rynarzewie sięgają lat 30-tych XX w. ówczesny kierownik Szkoły Powszechnej Jan Jankowski założył w 1933 roku 10 Drużynę Harcerską im. Jana III Sobieskiego. Przystań wodną nad rzeką Gąsawką w Rynarzewie wybudowano w latach 1959-1960. Przez długie lata w tym miejscu odbywały się biwaki i zloty harcerstwa ZHP Hufca Szubin.

Przystań wodna ZHP.

Zamość

Nazwa miejscowości po raz pierwszy ukazała się w źródłach z XVIII wieku: vil. Zamoście 1740 r.. Prawdopodobnie jest to nazwa topograficzna powstała z wyrażenia przyimkowego „za mostem”. Nazwy tego typu wyznaczają położenie danej miejscowości w stosunku do pewnych wyróżniających się obiektów topo i geograficznych. W 1751 oku. właścicielem ówczesnej wsi dworskiej był Stanisław Grabski. Wieś zamieszkiwali osadnicy niemieccy, którzy podlegali parafii katolickiej w Rynarzewie. W kolejnych latach wieś przeszła w majętność ordynacji lubostrońskiej hrabiów Skórzewskich z Lubostronia. W 1881 roku jej właścicielem był Leon hr. Skórzewski, a od 1910 roku Witold hr. Skórzewski. W 1926 roku właścicielem Zamościa został Michał Kaliski. Podczas powstania wielkopolskiego 1918-1919 o miejscowość toczyły się zacięte walki pomiędzy powstańcami a wojskami niemieckiego Grenzschutzu. W 2004 roku erygowano tu parafię pw. św. O. Pio.

Zamość